Hygiëne, goede praktijk en beheersing van kritische punten

 

 

In het kader van zijn activiteiten van snijding, verpakking en vervoer van vleeswaren producten heeft de Leiding van Fresh Concept, in samenwerking van zijn verschillende medewerkers, een kwaliteitsbeleid implementeerd. Dit heeft als doelstellingen het luisteren en het tevredenheid van zijn klanten, de doorlopende verbetering van zijn prestaties en een duurzame beheer van zijn activiteiten in verband met het milieu.

Om dit beleid te ondersteunen, verschaft Fresh Concept zich de financiële en personeels-middelen om :

 • een gecertificeerd kwaliteitssysteem te implementeren en te onderhouden,
 • de kritische punten in verband met de voedselveiligheid te beheersen via het HACCP-team,
 • de milieunormen van de fabriek samen met de processen en producten te beheersen,
 • de kritische punten (koude keten,…) te beheersen.

« Kwaliteit is een zaak van iedereen in het belang van allemaal »

We nemen preventieve maatregelen en hebben een corrigerend plan opgestelt die gericht zijn op de volgende punten:

 • specifieke voorzieningen en infrastructuur voor de voedingssector,
 • de scheiding van producten: rauw / gekookt – allergenen,
 • de controle van de fysische, chemische en microbiologische risico’s,
 • permanente opleiding van het personeel betreffende hygiëne en goede werking,
 • reiniging en ontsmetting van de lokalen, van het material en de apparaten,
 • het afvalbeheer,
 • de strijd tegen schadelijke dieren door regelmatige controles binnen en buiten alle installaties.

De directive verbindt zich tot het volgende :

 • het gevestigde system door iedereen in het bedrijf ten uitvoer laten brengen,
 • te luisteren naar voorstellen van het personeel, en hen te sensibiliseren en hen op te leiden,
 • de nodige middelen te verschaffen om de doelstellingen te bereiken,
 • de geldende wetgeving te respecteren,
 • etische codes in acht te nemen betreffende de bedrijfsstrategie.