Het respect voor de koude keten

 

 

Vanaf de ontvangst van de grondstoffen

De temperatuur van alle ontvangen producten wordt systematisch gecontroleerd en geregistreerd.

Het in stand houden van de koude keten

Het bedrijf voert controles uit van de omgevingstemperaturen van alle koele kamers.
Duidelijke instructies worden aan het personeel gegeven om het in stand houden van de koude keten gedurende de productieproces te garanderen.

keeling en treedt in werking bij elke overschrijding van de normen Temperatuur / Tijd of bij alle technische storingen.

Een performant waarschuwingssysteem is permanent in functie. Dit system bewaakt 24u op 24u de Deze controle gaat voort tijdens het transport en de levering van afgewerkte produkten, een temperatuurcontrolesysteem werd in elk voertuig geïnstalleerd.